Välkommen till

Fellingsbro LRF avd. 

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna.

LRFs nästan 169 000 medlemmar driver tillsammans 90 000 företag och de gröna näringarna står för 9 procent av Sveriges BNP.

LRF ska medverka till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Kontakta gärna oss om Du vill !

Diskutera något

Lämna förslag på aktiviteter

Tycker något är bra eller dåligt

Nyheter:

2011-02-02

 Ny design på hemsidan

2011-02-03

En blogg har startats där ni kan läsa om nyheter m.m.

2011-02-04