Fellingsbro LRF avd. 

Styrelsen 

ORDFÖRANDE:   

Tina Morling,0581-320 76 mobil:070-282 18 12

sverkestagard@telia.com

 SEKRETERARE:

   Claes Folkesson

KASSÖR:              

Tuula Marjeeta, 0581-700 57, 070-562 31 93

herrengen128@telia.com

LEDAMÖTER:  

Johan Andersson    070-685 13 67

Anneli Karlsson

Lars Gustavson        0730-45 66 11    

JAKTFRÅGOR: vakant  

Valberedning: Frederik Larsson/Oskar Nilsson

Revisorer Göte Widen/Karl Selander

suppl;Eva Edströn

Studieansvarig :Johan Andersson

WEBBANSVARIG: Liesel Ivarsson liesel.ivarsson@telia.com

Kontakta gärna oss om du vill:

Diskutera något

Lämna förslag på aktiviteter

Tycker något är bra eller dåligt